TILLBAKA

BRAND

Kommunikation behövs för goda relationer. För samarbete. För affärer. God kommunikation skapar förutsättningar för utveckling.

BERG har sedan 1989 arbetat med att hjälpa sina kunder att skapa god kommunikation. Vi är stolta över att under snart 30 år, i samma bolagsform, ha hållit oss relevanta för våra kunder och hjälpt dem att utvecklas.

Vi har anpassat oss efter marknadsmässiga och tekniska förutsättningar och både vuxit och krympt i takt med förändrade omvärldskrav. För fem år sedan var vi över tio anställda – i dag är vi hälften så många. Det är en medveten förändring som gör det enklare för oss att fokusera på rätt saker. Att använda rätt kompetenser när de behövs. Våra kunder ska alltid vara säkra på att de bara betalar för det som de har behov av.

Det vi behärskar in-house är strategi, projektledning, sälj/marknad och kreation. Övriga kompetenser har vi tillgång till genom vårt breda och beprövade nätverk av konsulter.

Under EMOTIONAL kan du ta del av några av de projekt vi genomfört; allt från komplexa kommunikationsprojekt som “When you are lärare” för Sveriges största kommunala förvaltning som vi samarbetat med i över 8 år till enklare produktionsuppdrag.

Det som är gemensamt för samtliga uppdrag är att de gör skillnad för våra kunder.

Och att de skapar förutsättningar för utveckling. Av relationer och affärer.